ធុញនឹង iPhone ទាមទារឱ្យ Update មែនទេ? ប្រើមួយក្បាច់នេះ វានឹងលែងហ៊ានទារទៀតហើយ

ធុញនឹង iPhone ទាមទារឱ្យ Update មែនទេ? ប្រើមួយក្បាច់នេះ វានឹងលែងហ៊ានទារទៀតហើយ

ជារៀងរាល់ព្រឹក ក្រុមហ៊ុន Apple តែងតែផ្ញើរនូវសារជាប្រអប់មួយ មកសាកសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា ថាអ្នកចង់អាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.1 ជំនាន់ថ្មីឫក៏អត់? ពេលខ្លះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាធុញទ្រាំ នឹងបញ្ហានោះខ្លាំងណាស់ ជាក់ស្តែងអ្នកខ្លះ គាត់ក៏ច្រលំចុច ខ្លះទៀតគាត់ក៏មិនចង់ឱ្យមានការបង្ហាញសារជាថ្មី ដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំមានវិធីពិសេសមួយ ដែលចេះតែមួយក្បាច់នេះ អ្នកនឹងលែងបារម្ភបញ្ហាបែបនោះទៀតហើយ។

ធុញនឹង iPhone ទាមទារឱ្យ Update មែនទេ? ប្រើមួយក្បាច់នេះ វានឹងលែងហ៊ានទារទៀតហើយ

ជំហានទី 1:
ជំហានទី 2 :
ជំហានទី 3 :

ធុញនឹង iPhone ទាមទារឱ្យ Update មែនទេ? ប្រើមួយក្បាច់នេះ វានឹងលែងហ៊ានទារទៀតហើយ

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ធុញនឹង iPhone ទាមទារឱ្យ Update មែនទេ? ប្រើមួយក្បាច់នេះ វានឹងលែងហ៊ានទារទៀតហើយ