ត្រីមាសទី 4 ក្នុងឆ្នាំនេះ Apple ចំនេញលុយកប់ក្តោង ជាមួយនឹងការលក់ iPhone

ត្រីមាសទី 4 ក្នុងឆ្នាំនេះ Apple ចំនេញលុយកប់ក្តោង ជាមួយនឹងការលក់ iPhone

ក្នុងមួយត្រីមាស គឺមានរយៈពេល 3 ខែ ដោយឡែកសំរាប់រយៈពេលដ៏ខ្លីមួយនេះ ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលទទួលបាន ក៏នៅតែមិនចាញ់នឹងឆ្នាំមុននោះដែរ។ បើតាមការវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយបាននិយាយថា Apple នឹងអាចលក់ដាច់ iPhone បានដល់ទៅ 48.5 លានគ្រឿង ក្នុងត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2015 នេះ តែការពិតគឺទទួលបានត្រឹមតែ 48.05 លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ។ ទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យរបស់ iPhone សំរាប់ថេបប្លេត iPad គឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះអស់ប្រមាណជាជាង 2.5 លានគ្រឿង បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេលដដែល។
ត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2015 ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន 2014

  • iPhones: 48.05 លានគ្រឿង ពីមុនទទួលបាន 39.3 លានគ្រឿង
  • iPads: 9.88 លានគ្រឿង ពីមុនទទួលបាន 12.3 លានគ្រឿង
  • Macs: 5.71 លានគ្រឿង ពីមុនទទួលបាន 5.5 លានគ្រឿង

ត្រីមាសទី 4 ក្នុងឆ្នាំនេះ Apple ចំនេញលុយកប់ក្តោង ជាមួយនឹងការលក់ iPhone

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ត្រីមាសទី 4 ក្នុងឆ្នាំនេះ Apple ចំនេញលុយកប់ក្តោង ជាមួយនឹងការលក់ iPhone
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ត្រីមាសទី 4 ក្នុងឆ្នាំនេះ Apple ចំនេញលុយកប់ក្តោង ជាមួយនឹងការលក់ iPhone

ចុះថ្ងៃទី 28 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:42 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ