ជាតា​រា​ម៉ូ​ដែល​ចិននាង Hue បង្ហាញ​រ៉ូ​ប រឹត​ដើមទ្រូង​ចង់​ផ្ទុះ​ ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិ​ព​រ័​ណ រថយន្ត​ក្នុងប្រទេស​ចិន

​ប្រទេសចិន​៖ ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិ​ព​រ័​ណ រថយន្ត​ក្នុងប្រទេស​ចិន​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ កន្លងមក នាង Hue បាន​ស្លៀក​រ៉ូ​ប​សិច​ស៊ី ឆែក​ដល់​គល់ភ្លៅ និង​ស្ទីល​អាវទ្រនាប់ រឹប​សុដន់​យ៉ាងខ្លាំង ចង់​ផ្ទុះ​ចេញមកក្រៅ​។ ទស្សនិកជន និង​អ្នកទស្សនា​ទាំងអស់ ដែល​មក​ចូលរួម​កម្មវិធី​នេះ បែរជា​មក​ចាប់អារម្មណ៍ លើ ក​រ៉ូ​ប​នាង​ទៅវិញ​។ នាង Hue ត្រូវ​អ្នកគាំទ្រ ដាក់ឈ្មោះ​ថ្មី​ថា “ex” ដែល​មានន័យថា កំពូល​តារា​ម៉ូ​ដែល និង​រាជិនី​សម្រស់ ក្នុង​ពិភព​តារា​ម៉ូ​ដែល​៕​ចុះប្រិយមិត្តគេហទំព័រសែនសុខ យល់យ៉ាងម៉េចដែរ​ ?

ជាតា​រា​ម៉ូ​ដែល​ចិននាង Hue បង្ហាញ​រ៉ូ​ប រឹត​ដើមទ្រូង​ចង់​ផ្ទុះ​ ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិ​ព​រ័​ណ រថយន្ត​ក្នុងប្រទេស​ចិន ជាតា​រា​ម៉ូ​ដែល​ចិននាង Hue បង្ហាញ​រ៉ូ​ប រឹត​ដើមទ្រូង​ចង់​ផ្ទុះ​ ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិ​ព​រ័​ណ រថយន្ត​ក្នុងប្រទេស​ចិន ជាតា​រា​ម៉ូ​ដែល​ចិននាង Hue បង្ហាញ​រ៉ូ​ប រឹត​ដើមទ្រូង​ចង់​ផ្ទុះ​ ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិ​ព​រ័​ណ រថយន្ត​ក្នុងប្រទេស​ចិន