ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

កាលពីអត្ថបទមុនគេហទំព័រយើងខ្ញុំបានលើកយកនូវ Theme ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយវាមានឈ្មោះថា Indigo. យ៉ាងណាមុិញក្នុងថ្ងៃនេះ ឆ្លៀតឱកាសដ៏ពិសេសក្រៃលែងខ្ញុំបាទសូមបន្តធ្វើការចែករំលែក នូវ Theme ស្អាតៗចំនួន 5 បន្ថែមទៀត សំរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
បញ្ជាក់:

 • ករណីស្វែងរក Theme មិនឃើញ សូមចុចតម្លើង Source : Repo.biteyourapple.net
 • ក្រោយតម្លើង Theme មួយណារួចហើយ សូមចុចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈ Winterborad នៅក្នុង Settings

  Veexilum

   ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

  Amury

  ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

  Flatish

  ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

  Jelly 3

  ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

  Primo

  ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

  Soft

  ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

  ---------------------------------------
  ដោយ: កៅ រក្សា
  ->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]
  ->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ញាក់សាច់ជាមួយ Theme ស្អាតៗទាំង 5 នេះ ឃើញហើយធានាថាដកចិត្តមិនរួច [iOS 9]

  ចុះថ្ងៃទី 28 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 12:51 ល្ងាច

  Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ