កម្ពុជា​ជាប់​លេខ​រៀង​ទី​១២៧ ​ក្នុង​ចំណោម ​១៨៩​​ ប្រទេស​លើ​កំណែ​ទម្រង់​បរិយាកាស​ធុរកិច្ច​

របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់​ក្រុម​ធនាគារ​ពិភពលោក​ បាន​រក​ឃើញ​ថា ​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា​ បាន​បន្ត​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង​ដល់​បរិយាកាស​ផ្នែក​ធុរកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​កន្លង​មក។​ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ចំនួន ​១៨៩​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​ ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​រៀងទី​១២៧។ ​កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ពីរ​ដែល​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​ ដែល​បាន​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ទំនុក​ចិត្ត​នៃ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ និង​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​​ចាប់​ផ្តើម​ធុរកិច្ច។​