ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?


ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?

Alexia ​ជា​គេហទំព័រ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​វិបសាយ​ផ្សេង​ៗ​ មិន​ថា​ក្នុង​ពិភព​លោក​ ឬ​ប្រទេស​នីមួយ​ៗ​នោះ​ទេ។ ឥឡូវ​បើ​ងាក​មក​មើល​​ប្រទេស​នៅ​ក្បែរ​ៗ​​កម្ពុជា​ មាន​ថៃ​ វៀតណាម​ ម៉ាឡេស៊ី​ ឥណ្ឌូណេស៊ី ហ្វីលីពីន​​​ និង​សាំងហ្គាពួរ​ គេហទំព័រ​​ដែល​ល្បី​ប្រចាំ​ប្រទេស​របស់​គេ​គឺ​ខុស​ៗ​គ្នា។

 
ថៃ៖ គេហទំព័រ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ប្រទេស​នេះ​គឺ​ Google.co.th​ លេខ​មួយ​ និង​ facebook.com លេខ​ពីរ។

 

ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?

 

 

វៀតណាម៖ គេហទំព័រ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ប្រទេស​នេះ​គឺ​ Coccoc.com ​(ជា​ web browser​ ស្រដៀង​ Google ឬ​ Chrome ​ដែរ)​ លេខ​មួយ​ google.com លេខ​ពីរ​ និង​ facebook.com ​លេខ​បី។

 

ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?

 

 

ម៉ាឡេស៊ី៖ គេហទំព័រ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ប្រទេស​នេះ​គឺ Google.com​​ លេខ​មួយ​ facebook.com​ លេខ​ពីរ។

 

ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?

 

 

ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ គេហទំព័រ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ប្រទេស​នេះ​គឺ​ google.com ​លេខ​មួយ​ google.co.id ​លេខ​ពីរ​ និង​ facebook.com ​លេខ​បី។

 

ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?

 

 

 

ហ្វីលីពីន៖ គេហទំព័រ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ប្រទេស​នេះ​គឺ​ facebook.com ​លេខ​មួយ​ និង​ google.com ​លេខ​ពីរ។
ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?

 

 

សាំងហ្គាពួរ៖ គេហទំព័រ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ប្រទេស​នេះ​គឺ​ google.com.sg ​លេខ​មួយ​ google.com  លេខ​ពីរ​ និង​ facebook.com ​លេខ​បី។

 

ដឹង​វិបសាយ​អ្វី​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​​ក្បែរ​ៗ​កម្ពុជា​ទេ?

 

 

ចំណែក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ facebook.com ​លេខ​មួយ​ google.com​ លេខ​ពីរ​ និង​ Youtube.com ​លេខ​បី។  ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ពុំ​មាន់​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​គេហទំព័រ​ Alexia ​នោះ​ទេ៕

 

​​ចុច​អាន៖ ហុង​ដា​ទើប​បង្ហាញ​​​ CBR ស៊េរី​ ២០១៦ បួន​ម៉ូដែល​​ ត្រូវ​ចិត្ត​សម្រាប់​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​ស្ព័រ
ប្រភព៖ Alexia