ត្រឹម 3 នាទី អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ Emoji ឡូយៗដែលមានលើ iOS 9.1 សំរាប់ iOS 9.0.X បានដូចគ្នា

ត្រឹម 3 នាទី អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ Emoji ឡូយៗដែលមានលើ iOS 9.1 សំរាប់ iOS 9.0.X បានដូចគ្នា

ដូចទៅអ្វីដែលគេហទំព័រយើងខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្តងរួចមកហើយថា សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.1 ដែលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីសប្តាហ៍មុន គឺវាបានបន្ថែមនូវរូប Emoji Cute Cute ជាង 150 Emojis បន្ថែមចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ចុងក្រោយមួយនោះ។ ទោះជាយ៉ាណាមុិញសំរាប់ អ្នកប្រើប្រាស់ iOS 9.0-9.0.2 ក៏អាចប្រើប្រាស់ Emoji ដែលមានតែនៅលើ iOS 9.1 បានដូចគ្នា បើសិនជាអ្នកចេះពីរបៀបតម្លើង។ ត្រឹមតែរយៈពេលជាង 3 នាទី វីដេអូមួយដែលមាននៅខាងក្រោម នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់ពីគ្នា ពីរបៀបតម្លើងដ៏ងាយស្រួលមួយនោះ ហើយអ្នកក៏អាចទទួលបានបទពិសោធមួយនេះ ទៅចែករំលែកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកបានថែមទៀតផង។ មិនរង់ចាំយូរ សូមសាកល្បងតាមវីដេអូខាងក្រោម :)

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ត្រឹម 3 នាទី អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ Emoji ឡូយៗដែលមានលើ iOS 9.1 សំរាប់ iOS 9.0.X បានដូចគ្នា
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ត្រឹម 3 នាទី អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ Emoji ឡូយៗដែលមានលើ iOS 9.1 សំរាប់ iOS 9.0.X បានដូចគ្នា

ចុះថ្ងៃទី 29 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ