​ការដ្ឋាន​ស្ពាន​អាកាស​ និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ​ស្ថាបនា​បាន៨៦%ហើយ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ តុលា ២០១៥​នេះ ការដ្ឋាន​ស្ពាន​អាកាស​ និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ​សម្រេច​បាន៨៦%​នៃ​គម្រោង​។

សកម្មភាព​ការដ្ឋាន​នៅ​ថ្ងៃនេះ រួម​មានការ​ដោះ​ពុម្ព កា​រដំឡើង​ពុម្ព​ និង​ចាក់​បេតុង​បង្កាន់ដៃ ការ​រិ​ត​ខ្សែកាប​ស្ពាន ការ​ពង្រីក​ផ្លូវ​...​។

ចំពោះ​អាង​ស្តុក​ក្រោម​ដី​ និង​ការ​បំពាក់​ម៉ូទ័​រ​បូមទឹក​ស្វ័យប្រវត្តិ​បា​នប​ព្ចា​ប់១០០%​ហើយ​៕