ប្លែក​ៗ​ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការ​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​អន្តរជាតិ​នៅ​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី

ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​អន្តរជាតិ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ តុលា កន្លង​មក មាន​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ម៉ូតូ​ជា​ច្រើន​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ម៉ូ​ដែល​ម៉ូតូ​របស់​ខ្លួន ដោយ​មាន​អ្នកចូលរួម​ទស្សនា​ប្រមាណ​ជាង​២​ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​១​ថ្ងៃ​។ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​តារា​ម៉ូ​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​បង្ហាញ​សកម្មភាព​ប្លែក​ៗ​ជាមួយ​អ្នក​មក​ទស្សនា​ដូច​ខាងក្រោម ៖