ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត


ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

 

ពេល​គិត​ដល់​ម៉ូដ​សក់ យុវតី​ប្រាកដ​ជា​ពិបាក​មិន​ដឹង​ថា​ ត្រូវ​ធ្វើ​ម៉ូដ​សក់​មួយ​ណា និង​មិន​ដឹង​ថា​គួរ​ធ្វើ​ដោយ​របៀប​ណា​ដើម្បី​មើល​ទៅ​មាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត ទាន់​សម័យ។
តែ​នៅ​ពេល​នេះ​ចង់​បាន​ម៉ូដ​សក់​ស្អាត​ប្លែក តែ​ទាក់​ទាញ មិន​លំបាក​ទៀត​ទេ សុភាព​នារី​ទាំង​អស់​អាច​បាន​ម៉ូដ​សក់ cute cute ពី​អ្នក​ជំនាញ​ធ្វើ​សក់ និង​ ឥត​គិត​ថ្លៃ​ទៀត​ផង។

 

កញ្ញា មិត្ត វុឌ្ឍធារី ប្រធាន​ផលិត​ផល​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​សាប៊ូ​កក់​សក់ Dove បាន​ប្រាប់​ថា៖ “អតិថិជន​ទាំង​អស់​អាច​មក​ទទួល​យក​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ដោយ​ការ​ធ្វើ​ម៉ូដ​សក់​ឥត​គិត​ថ្លៃ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​រួញ ក្រង តាម​បែប​ទាន់​សម័យ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ Booth របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​សាប៊ូ​កក់​សក់ Dove ផ្ទាល់​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប Aeon ជាន់​ផ្ទាល់​ដី​ ដែល​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ពិសេស​នេះ មាន​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ស្អែក”​​​​​​​​។
 

កុំ​ភ្លេច​ណា! មក​សាក​ល្បង​ទទួល​យក​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ពី ​Dove ទាំង​អស់​គ្នា។
 

សូមចុចអាន៖ “Go play with your hair”របស់ Dove បង្ហាញ​ខ្លួន​ម៉ា​អែម​នៅAeon

សូមចុចអាន៖ ព្រឹក​នេះ Dove រៀបចំ​កម្មវិធី Go play with your hair

សូមចុចអាន៖ នៅ​បន្ដិច​ទៀត ព្រឹត្តិការណ៍ Go Play របស់ ដូហ្វ ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ!

 
 
 
ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

 

ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

 

ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

 

ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

 

ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

 

ឡួយ​ម៉េស! មិន​អស់​លុយ​ហើយ បាន​ម៉ូដ​សក់ Cute កាលីប ពីDove ទៀត

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា