សកម្មភាព​ប្លែក​ៗ​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​អន្តរជាតិ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី

ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​ធំ​អន្តរជាតិ ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ តុលា កន្លង​មក មាន​អ្នកចូលរួម​ទស្សនា​ប្រមាណ​២​ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​១​ថ្ងៃ ។ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ដែរ សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​មាន​តម្លៃ​ចាប់ពី​២០០​ទៅ​១.០០០​រីង​ហ្គី​ត ឬ​ស្មើនឹង​ប្រមាណ​៤៧,២៥​ទៅ​២៣៦​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក សម្រាប់​កៅអីអង្គុយ​ធម្មតា សំបុត្រ VIP មាន​តម្លៃ​៣.១៩០​រីង​ហ្គី​ត ស្មើនឹង​៧៥៤​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈពេល​១​ថ្ងៃ និង​តម្លៃ​៣៩០២​រីង​ហ្គី​ត ស្មើនឹង​៩២២​ដុល្លារ​សម្រាប់​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ ។

នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អន្តរជាតិ​នេះ អ្នកចូលរួម​ទស្សនា ក៏​ដូច​ជា​អ្នកគាំទ្រ​កីឡាករ​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​បង្ហាញ​នៅ​សកម្មភាព​ប្លែក​ៗ សូម​ទស្សនាការ​បរិយាយ​រូបថត​ដូច​ខាងក្រោម ៖