រូបថត​តារា​ម៉ូ​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​អន្តរជាតិ

សូម​ទស្សនា​រូបថត​តារា​ម៉ូ​ដែល​ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​បង្ហាញខ្លួន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​អន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៥ (Motor Grand Prix 2015 ) ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ តុលា ឆ្នាំ​២០១៥ កន្លង​មក ។