ចិន​បាន​បិទ​បញ្ចប់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​នយោបាយ​កូនទោល

នៅ​ថ្ងៃទី២៩ តុលា ឆ្នំា ២០១៥ រដ្ឋាភិបាល​ចិន​បាន​ប្រកាស​បិទបញ្ចប់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ការ​អនុវត្តន៍​នយោបាយ​កូនទោល មាន​ន័យ​ថា​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ត​ទៅ គ្រួសារ​ចិន​នីមួយៗ​អាច​យក​កូន​បាន ២នាក់។ គួរ​ជម្រាប​ជូន​ថា នយោបាយ​កូនទោល​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​តំាង​ពី​ឆ្នំា ១៩៧៩ ក្នុង​គោលដៅ​ធានា​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​លោក។ តែ​បច្ចុប្បន្ន ចិន​បាន​នឹង​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​អត្រា​កំណើន​មនុស្ស​ចាស់​ដែល​ខ្លួន​ចំា​បាច់​បោះបង់​ចោល​នូវ​នយោបាយ​កូនទោល។