កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក ​ធ្លាក់ចុះ​នៅ​ត្រីមាស​ទីបី

សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក​នៅ​ត្រីមាស​ទី៣ ​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង ​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ត្រីមាស​ទី​២។ ផលិតផល​ដុល​សរុប​ ក្នុង​ត្រីមាស​ទី៣​នេះ ​បាន​កើន​ត្រឹម​តែ​១,៥% ​ប៉ុណ្ណោះ ​ឯកាល​ពី​ត្រីមាស​មុន​ បាន​កើន​រហូត​ដល់​ ៣,៩%។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក្តី​ សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក ​បាន​ខិត​មក​រក​លំនឹង​ឡើង​វិញ ​បន្ទាប់​ពី​ផុង​នឹង​វិបត្តិ ​នា​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ ការ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ស្រុក​ មាន​កំណើន​ល្អ​ប្រសើរ​ ហើយ​អត្រា​អ្នក​អត់​ការងារ​ធ្វើ ​ក៏​កាន់​តែ​ថយចុះ​ខ្លាំង​ផង​ដែរ។