ផ្លូវ​លេខ​២០០៤ កំពុង​ដាក់​លូ​ និង​គ្រោង​ចាក់​បេតុង​បន្តនា​ពេល​ឆាប់​ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការដ្ឋាន​ផ្លូវ​លេខ​២០០៤ ឬ​ផ្លូវសឡាបាន​និង​កំពុង​ដំណើ​រកា​រដាក់​លូ​ទំហំ ១.៥ម៉ែត្រ និង ១.២ម៉ែត្រ ចំនួន២​ទីតាំង ហើយ​ចំពោះ​មុខ​នឹង​ដំណើរការ​ចាក់​បេតុង​បន្តចាប់ពី​មហាវិថី​សហ​ព័​ន្ឋ​រុ​ស្ស៊ី​ដល់​អតីត​ប​ព្ជា​រ​ទី​២​។

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ការដ្ឋាន​បាន​កៀរ​សម្រួល​ផ្លូវ​សម្រាប់​ការ​ធ្វេើចរាចរ​ផង​ដែរ​៕