វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌


វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

អំឡុង​រដូវ​ផ្ការីក​ វាល​ខ្សាច់ Atacama ​ក្នុង​ប្រទេស​ឈីលី បាន​ប្រែ​ក្លាយ​ពី​វាលខ្សាច់​​ដ៏​ក្រៀមក្រំ ទៅ​ជា​កម្រាលព្រំ​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌​គួរ​ឲ្យ​ចង់​គយគន់។

 

រយៈ​ពេល​៥ ទៅ​៧ឆ្នាំ​ម្ដង ឆ្នេរ​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង​បំផុតក្នុង​លោក​មួយ​​​នេះ តែង​​គ្រប់​ដណ្ដប់​ដោយ​ផ្កា​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ ប៉ុន្តែ​រដូវ​ផ្កា​រីក​ឆ្នាំ​នេះ​ស្អាត​ប្លែក​បំផុត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១៨ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ ដោយ​សារ​កាល​ពី​មិនា​កន្លង​ទៅ តំបន់​នេះ​រង​ព្យុះ​ភ្លៀង​។

 

ផ្កា​ដែល​អាច​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​ដល់​២ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​តំបន់​នេះ រំពឹង​ថា​នឹង​បន្ត​បង្អួត​សម្រស់​ និង​ក្លិប​ក្រអូប​របស់​ខ្លួន​រហូត​ដល់​ខែ​វិច្ឆិកា។

 

ចង់ដឹង​ស្រស់ស្អាត​យ៉ាង​ណា​នោះ មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

 

វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

 

វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌
 

វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

 

វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

 

វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

 

វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

 
វាល​ខ្សាច់​ខ្សត់​ភ្លៀង ក្លាយ​ជា​ស្ថានសួគ៌​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌

 

 

ចុច​មើល​ទេសភាពត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ពី​ជនបទ​ប្រទេស​អង់គ្លេស

 

ដោយ៖ សុវត្ថិ
រូបភាព៖ dailymail