បានតម្លើង Theme ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ ទៅលើ iPhone របស់អ្នកហើយឫនៅ?

បានតម្លើង Theme ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ ទៅលើ iPhone របស់អ្នកហើយឫនៅ?

តើមានអ្វីប្លែកសំរាប់ថ្ងៃថ្មីនេះ? គេហទំព័រ Sovann2 ក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នា ពីការតាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា មកជាព័ត៌មានណែនាំថ្មីមួយទៀត ដោយលើកនេះគឺទាក់ទងនឹង Theme ទៀតហើយ។ សំរាប់ Theme មួយ របស់ Source Repo.biteyourapple.net ដែលមានឈ្មោះថា enkel '9 ត្រូវបានធ្វើការរចនាថ្មីស្រឡាង បន្ថែមនឹង iCon រូបស្អាតៗជាច្រើនមកក្នុងនោះ។ ប្រិយមិត្តគួរតែតម្លើង Theme មួយនេះ កុំអាក់ខាន ក្នុងពេលឥឡូវតែម្តង។

បានតម្លើង Theme ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ ទៅលើ iPhone របស់អ្នកហើយឫនៅ?

 • ចុចចូល Cydia > បន្ថែម Source : Repo.biteyourapple.net
 • ក្រោយមកចូលអ្នកស្វែករកនូវកម្មវិធី enkel '9 ហើយចុចតម្លើងជាការស្រេច
 • សូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង Settings > Winterborad > Respring :)

  បានតម្លើង Theme ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ ទៅលើ iPhone របស់អ្នកហើយឫនៅ?

  បានតម្លើង Theme ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ ទៅលើ iPhone របស់អ្នកហើយឫនៅ?

  ---------------------------------------
  ដោយ: កៅ រក្សា
  ->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus បានតម្លើង Theme ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ ទៅលើ iPhone របស់អ្នកហើយឫនៅ?
  ->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com បានតម្លើង Theme ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ ទៅលើ iPhone របស់អ្នកហើយឫនៅ?

  ចុះថ្ងៃទី 30 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 04:37 ល្ងាច

  Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ