របៀប Jailbreak iOS 9 នៅលើ Mac ដោយប្រើ Pangu

របៀប Jailbreak iOS 9 នៅលើ Mac ដោយប្រើ Pangu

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Pangu បានបញ្ចេញកម្មវិធី Jailbreak iOS 9.0.0 ដល់ iOS 9.0.2 នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ Mac OS ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍របស់កំុព្យូទ័រម៉ាក Apple. ចំណែកឯវិធី Jailbreak គឺងាយស្រួលមែនទែន ដោយអ្នកអាចមើលតាម Video ខាងក្រោមដែលបង្ហាញពីវិធី Jailbreak អោយបានជោគជ័យ 100%:

---------------------------------------

ដោយ: Tan Lengchay
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus របៀប Jailbreak iOS 9 នៅលើ Mac ដោយប្រើ Pangu
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com របៀប Jailbreak iOS 9 នៅលើ Mac ដោយប្រើ Pangu

ចុះថ្ងៃទី 30 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:15 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a