ដល់​វេលា វណ្ណ មករា និង​ហង្ស សុជាតា ហើយ!


ដល់​វេលា វណ្ណ មករា និង​ហង្ស សុជាតា ហើយ!

ឆ្លង​ផុត​វេន​តារា​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន​ដួង កម្មវិធី “ម៉ាអេម” កន្លង​ទៅ ដល់​វេន​តារា​ចម្រៀង​ពីរ​ដួង គឺ​ វណ្ណ មករា និង​ហង្ស សុជាតា ហើយ។ ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ ម្នាក់​ៗ​បាន​សំដី​ណាស់​តើ អីចឹង​តើ​មាន​រឿង​អី​កើត​ឡើង​ខ្លះ? តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា!

 

ដល់​វេលា វណ្ណ មករា និង​ហង្ស សុជាតា ហើយ!