លោក សម រង្ស៊ី អះអាងថា CNRP ជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយ របស់ប្រជារាស្រ្ត ក្រោយដកតំណែង លោក កឹម សុខា

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ លោក សម រង្ស៊ី បានបង្ហាញពី ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ថា មានតែបក្សសង្រ្គោះជាតិទេ ដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ របស់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរ ក្រោយពីដក តំណែងលោក កឹម សុខា ចេញពីអនុប្រធានទី១ នៃរដ្ឋសភា៕

លោក សម រង្ស៊ី អះអាងថា CNRP ជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយ របស់ប្រជារាស្រ្ត ក្រោយដកតំណែង លោក កឹម សុខា