មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ


មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ

និស្សិត​មួយ​ចំនួន​តែង​រុញរា​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា បើ​សិន​មាន​ប្រាក់​ប្រមាណ​ជាង ២០០ដុល្លារ​ តើ​ពួកគេ​គួរ​ទិញ​​កុំព្យូទ័រ​យួរ​ដៃ​ណាមួយ​ធូរ​ថ្លៃ​និង​មាន​គុណភាព​​យក​មក​ប្រើ​បាន។ ដើម្បី​​ជួយ​ឱ្យ​ប្រិយមិត្ត​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​ទុក​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​រៀន​សូត្រ Sabay នឹង​ណែនាំ​កុំព្យូទ័រ​យូរ​ដៃ​ប៉ុន្មាន​ម៉ូដែលមាន​គុណភាព​និង​តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ខាង​ក្រោម​ ដែល​អាច​រក​ទិញ​បាន​តាម​បណ្តា​​ហាង​លក់​កុំព្យូទ័រ​ធំៗ​​នៅ​​ភ្នំពេញ៖

 

មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ

 

កុំព្យូទ័រ​ម៉ាក HP

 

១. HP 15-AC057TU តម្លៃ ២៩៩ដុល្លារ

 

មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ

 

Processor៖ Intel Celeron N33050 1.6GHz
RAM៖ 2GB DDR3
Hard Drive៖ 500GB SATA
អេក្រង់៖ LEDទំហំ ១៥,៦អ៊ីញ
មុខងារ​ផ្សេងៗ៖ Webcam, Card Reader, Wireless LAN, Bluetooth
ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ៖ DOS

 

២. HP 14-AF002AU តម្លៃ ២៨៨ដុល្លារ

 

មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ
Processor៖ Intel AMD E1-6015 1.4GHz
RAM៖ 2GB DDR3
Hard Drive៖ 500GB SATA
អេក្រង់៖ LEDទំហំ ១៤អ៊ីញ
មុខងារ​ផ្សេងៗ៖ Webcam, Card Reader, Wireless LAN, Bluetooth
ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ៖ DOS

 

កុំព្យូទ័រ​ម៉ាក ASUS

 

១. ASUS F452EA តម្លៃ ២៧៩ដុល្លារ
មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ
Processor៖ AMD E1-2100 1.0GHz
RAM៖ 4GB DDR3
Hard Drive៖ 500GB
អេក្រង់៖ LEDទំហំ ១៤អ៊ីញ
មុខងារ​ផ្សេងៗ៖ Webcam, Wireless LAN, Bluetooth
ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ៖ DOS

 

២. ASUS F200MA-KX498D តម្លៃ ២៧៩ដុល្លារ

 

មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ
Processor៖ Intel Celeron N2840 2.16GHz
RAM៖ 4GB DDR3
Hard Drive៖ 500GB SATA
អេក្រង់៖ LEDទំហំ ១១,៦អ៊ីញ
មុខងារ​ផ្សេងៗ៖ Webcam, Wireless LAN, Bluetooth
ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ៖ DOS

 

៣. ASUS X205TA តម្លៃ ២៥៥ដុល្លារ

 

មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ
Processor៖ Intel Quad-Core Z3735F 1.33GHz Cache 2M
RAM៖ 2GB DDR3
Hard Drive៖ 32GB
អេក្រង់៖ LEDទំហំ ១១,៦អ៊ីញ
មុខងារ​ផ្សេងៗ៖ Webcam, Wireless LAN, Bluetooth
ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ៖ DOS

 

កុំព្យូទ័រ​ម៉ាក Acer

 

១. Acer Aspire E3-111 C6WQ (Blue) តម្លៃ ២៦៩ដុល្លារ

 

មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ
Processor៖ Celeron N2830 2.16GHz
RAM៖ 2GB
Hard Drive៖ 500GB
អេក្រង់៖ LEDទំហំ ១១,៦អ៊ីញ
ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ៖ DOS

 

២. Acer Aspire E3-112 C7CT (Silver) តម្លៃ ២៦៩ដុល្លារ

 

មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ មាន​ប្រាក់​​តែ​ជាង២០០​ដុល្លារ ក៏​អាច​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​​ល្អ​នៅ​ភ្នំពេញ​​ប្រើ​បាន​ដែរ
Processor៖ Celeron N2840 2.16GHz
RAM៖ 2GB
Hard Drive៖ 500GB
អេក្រង់៖ LEDទំហំ ១១,៦អ៊ីញ
ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ៖ DOS

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត