ក្រុម​ប្រឹក្សា​គ្រូ​បង្រៀន​ក្នុង​រដ្ឋ NSW នៃ​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​ហៅ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ដល់​គ្រូ​បង្រៀន​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន​

ខណៈ​ពេល​ដែល​មាន​ការ​ប្រារព្ធ​ទិវា​គ្រូ​បង្រៀន​អន្ដរជាតិ​ទូទាំងពិភព​លោក​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​មាន​ការ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​គោរព​ និង​ផ្ដល់​ប្រាក់​ខែ​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​ខ្ពស់​ជាង​មុន​ដល់​គ្រូ​បង្រៀន​​អូស្ដ្រាលី។

  • ក្រុម​ប្រឹក្សា​គ្រូ​បង្រៀន​ក្នុង​រដ្ឋ NSW នៃ​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​ហៅ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ដល់​គ្រូ​បង្រៀន​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន​已关闭评论
  • 138 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/10/30  Category:ព័ត៌មាន
Tags: