​ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្នើ​ដល់​លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជូន​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ថ្មី​សម្រាប់​តំណែង​អនុប្រធាន​ទី​១​រដ្ឋសភា

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្នើ​ដល់ លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បញ្ជូន​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ថ្មី​សម្រាប់​តំណែង​អនុប្រធាន​ទី​១​នៃ​រដ្ឋសភា​ជំនួស លោក កឹម សុខា ដែល​ត្រូវបាន​បោះឆ្នោត​ទម្លាក់ កាលពី​ព្រឹក​មិញ​៕

​ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្នើ​ដល់​លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជូន​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ថ្មី​សម្រាប់​តំណែង​អនុប្រធាន​ទី​១​រដ្ឋសភា
​ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្នើ​ដល់​លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជូន​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ថ្មី​សម្រាប់​តំណែង​អនុប្រធាន​ទី​១​រដ្ឋសភា