ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ប្រាប់​ពី​កត្តា​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​ខូច និង​វិធី​ថែរក្សា​សក់​ឱ្យ​មាន​សុខភាព​


ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ប្រាប់​ពី​កត្តា​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​ខូច និង​វិធី​ថែរក្សា​សក់​ឱ្យ​មាន​សុខភាព​

បុរស​នារី​តែង​ជួប​បញ្ហា​សក់​ជ្រុះ សំពោង ស្ងួត ដាច់ បែក​ចុង ឡើង​ជាតិ​ប្រេង ​ជាដើម ដែល​បញ្ហា​នេះ​បណ្ដាល​មក​ពី​ការ​កៀប អ៊ុត (ត្រូវ​កម្ដៅ) និង​ប្ដូរ​ពណ៌​ជា​ញឹកញាប់ ព្រោះ​ពណ៌​ថ្នាំ​ទាំង​អស់​នោះ​មាន​ជាតិគីមី​ច្រើន។

 

ដូច្នេះ​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​មាន​បញ្ហា​នេះ តើ​សុភាព​បុរស​នារី គួរ​ធ្វើ​យ៉ាងណា? ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ​ក្នុង​កម្មវិធី “Go Play with your hair” ក្រុមហ៊ុន​សាប៊ូ​កក់​សក់ Dove បាន​អញ្ជើញ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សក់​មក​ពី​ហាង​ធ្វើ​សក់​សុជាតិ ​លោក​ស្រី គង់ និង​ លោក​ស្រី សោម សុជាតា ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន Unilever មក​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ដូច​ខាងក្រោម៖

 

 

ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ប្រាប់​ពី​កត្តា​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​ខូច និង​វិធី​ថែរក្សា​សក់​ឱ្យ​មាន​សុខភាព​

ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ប្រាប់​ពី​កត្តា​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​ខូច និង​វិធី​ថែរក្សា​សក់​ឱ្យ​មាន​សុខភាព​

ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ប្រាប់​ពី​កត្តា​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​ខូច និង​វិធី​ថែរក្សា​សក់​ឱ្យ​មាន​សុខភាព​

 

 

អត្ថបទ៖ អ៊ុំ សុភក្តិ