ព្រឹទ្ធសភា ប្រជុំ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច រវាង​កម្ពុជា និង​បេឡា​រុស​

ភ្នំពេញ: ព្រឹទ្ធសភា បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ និង​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច រវាង​កម្ពុជា និង​បេឡា​រុស កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥​។ កិច្ចប្រជុំ​ព្រឹទ្ធសភា​ថ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​៣០​តុលា ដឹកនាំ​ដោយ​សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ដោយមាន​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ចូលរួម​ចំនួន ៥៤ រូប​៕​

ព្រឹទ្ធសភា ប្រជុំ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច រវាង​កម្ពុជា និង​បេឡា​រុស​

ព្រឹទ្ធសភា ប្រជុំ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច រវាង​កម្ពុជា និង​បេឡា​រុស​