ទិន្នន័យ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង​លទ្ធផល​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥

ទិន្នន័យ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង​លទ្ធផល​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥ (​គិត​ពី​ម៉ោង​១៣​និង​០០​នាទី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ដល់​ម៉ោង​១៣​និង​០០​នាទី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥) ចេញ​ដោយ​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ចរាចរណ៍ និង​សណ្ដាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ នៃ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ