ឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Xiaomi mi Note Pro ហើយអ្នកនឹងឈប់នឹកនារស្មាតហ្វូនដទៃ

ឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Xiaomi mi Note Pro ហើយអ្នកនឹងឈប់នឹកនារស្មាតហ្វូនដទៃ

កាលពីថ្មីៗ នេះក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានបញ្ចេញកំពូលស្មាតហ្វូនថ្មីមួយរបស់ខ្លួន ហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើន មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ លក្ខណៈដ៏ពិសេសរបស់វាផងដែរ។ ស្មាតហ្វូនដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចេញនោះមានឈ្មោះថា​ Xiaomi mi Note Pro

ឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Xiaomi mi Note Pro ហើយអ្នកនឹងឈប់នឹកនារស្មាតហ្វូនដទៃ

ឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Xiaomi mi Note Pro ហើយអ្នកនឹងឈប់នឹកនារស្មាតហ្វូនដទៃ

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Xiaomi mi Note Pro ហើយអ្នកនឹងឈប់នឹកនារស្មាតហ្វូនដទៃ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Xiaomi mi Note Pro ហើយអ្នកនឹងឈប់នឹកនារស្មាតហ្វូនដទៃ

ចុះថ្ងៃទី 31 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 12:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ