មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

ភ្នំពេញ៖ មេបញ្ជាការ កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ហ៊ុល សំអុន រួមនិងពលទាហាន នាយទាហាន នឹងដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃ ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាស ក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តស្បូវរីក ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្បូវរីក ឃុំលាជ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

កម្មវិធិបុណ្យកឋិនទាន ធ្វើនៅទីបញ្ជាការ កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ភូមិត្រពាំងល្វា សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធនិ៍សែនជ័យ ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំមមែ ស័បសក្ត ព.ស ២៥៥៩ លុះព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំមមែ ស័បសក្ក ព.ស ២៥៥៩ អង្គកឋិនទាន នឹងដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃ ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាស ក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តស្បូវរីក ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្បូវរីក ឃុំលាជ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៕

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេបញ្ជាការ កងពលតូច ដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្តស្បូវរីក ខេត្តពោធិ៍សាត់