ក្រុមកម្លាំងគួដ និងក្រុមឧទ្ទាមស៊ីរី រួមកម្លាំងគ្នា វាយសង្រ្គុបក្រុមជីហាដ

ក្រុម​ឧទ្ទាម​ប្រជាធិបតេយ្យ​ស៊ីរី ​និង​ក្រុម​តស៊ូ​ជនជាតិ​គួដ ​ដែល​បាន​ធ្វើការ​ប្រយុទ្ធ​ ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​ ជា​មួយ​នឹង​ក្រុម​ជីហាដ​អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម ​ពេល​នេះ ​បាន​សម្រេច​រួបរួម​ សហការ​គ្នា ​ដោយ​បាន​ធ្វើការ​វាយ​សង្រ្គុប​ លើ​មូលដ្ឋាន​ក្រុម​ជីហាដ​អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម ​នៅ​ខេត្ត​ហាសាកេ​ ភាគ​ឦសាន​ស៊ីរី។ ការ​បើក​ការ​វាយ​ប្រហារ​នេះ ​ បាន​ធ្វើ​ឡើង​មួយ​ថ្ងៃ ​បន្ទាប់​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ បាន​ប្រកាស​ប្តូរ​យុទ្ធសាស្ត្រ ​បញ្ជូន​កង​កុម៉្មង់ដូ​ពិសេស ​៥០​នាក់​ ទៅ​ជួយ​ក្រុម​ឧទ្ទាម​ស៊ីរី ​ ដើម្បី​យក​ឈ្នះ​ ក្រុម​ជីហាដ​អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម។