ឡុង សុភី ផ្តួល​ថៃ​សន្លប់​នៅ​សង្វៀន​ប៉ុស្តិ៍​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ព្រឹក​នេះ

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ សេចក្តី​រាយការណ៍​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ការ​ប្រកួត​កីឡាករ​ប្រដាល់អន្តរ​ជាតិ​ដែល​ទើប​បញ្ចប់​មុន​នេះ​បន្តិច​នៅ​ស្ថានីយទូរ​ទស្សន៍​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១ វិច្ឆិកា នេះ កីឡាករឡុង សុភី បាន​ផ្តួល​កីឡាករ​ជើង​ខ្លាំង​ថៃ​ឈ្មោះ​ TOM TAN ឱ្យ​សន្លប់​ក្នុង​ទឹក​ទី​៤។

ដោយ​ឡែក​កីឡាករ​ហ៊ុន សេរី បាន​ត្រឹម​ឈ្នះ​កីឡាករ​ថៃ​ឈ្មោះ​PHUO LANG ដោយ​ពិន្ទុ​ និង​ពេជ្រ​ ម្ទេស​ខ្មាំង ស្មើ​កីឡាករ​ថៃ​ឈ្មោះ DETH ៕