លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

កំពង់ធំ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ លោក គង់ វិមាន អភិលរងខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៥-២០១៦ នៅវិទ្យាល័យរស្មីសោភ័ណ ក្នុងស្រុកស្ទោង។

ក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី នៃវិទ្យាល័យរស្មីសោភ័ណ លោក គង់ វិមាន បានលើឡើងថាវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យអទិភាពមួយ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បានយកចិត្តទុកដាក់ ទាំងផ្នែកបរិមាណនិងគុណភាពឯកឧត្តមបានផ្តាំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រ ដើម្បីអោយក្លាយខ្លួនជាកូនល្អ សិស្សល្អ និងមិត្តល្អ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតត្រូវមានចិត្តតស៊ូ ក្នុងនាមជាយុវជន។

លោក បានអំពាវនាវអោយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែនាំគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ជាពិសេសគឺត្រូវពាក់មួយ សុវត្ថិភាពនៅពេលបើកបរម៉ូតូ និងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជានិច្ចពេលបើកបររថយន្ត ហើយក៏អំពាវនាវអោយយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន ដែលជាប្រភពនៃការបំផ្លាញអនាគត ធ្វើបាត់បង់ការសិក្សា ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ។

លោកបានសំណូមពរដល់មាតាបិតា ត្រូវជួយជំរុញនិងផ្កល់ឱកាសឱ្យកូនរៀនបានចប់ចុងចប់ដើម។ចុងបញ្ចប់អភិបាលរងខេត្តរូបនេះ បានផ្តល់ថវិកាសប្រាប់ ចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីនូវទឹកប្រាក់១.២០០.០០០រៀលនិងចែកអំណោយដល់សិស្សានុសិស្សជ័យលាភីចំនួន៧៥នាក់ដែលរៀនពូកែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពី១ដល់លេខ៣ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥និងចែកកង់ដល់សិស្សក្រីក្រចំនួន៦នាក់ផងដែរ៕

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ

លោក គង់ វិមាន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី ក្នុង​ពិធី​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៥-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​រស្មី​សោភ័ណ