វគ្គសិក្សា​ខ្លី​ស្ដីពី​ "ការគ្រប់គ្រង​ការ​ខាតបង់​​ ក្នុងចង្វាក់​ផលិតកម្ម​, សេវាកម្ម​ និង​ ទិញ​-លក់​"

វគ្គសិក្សា​ខ្លី​ស្ដីពី​ "ការគ្រប់គ្រង​ការ​ខាតបង់​​ ក្នុងចង្វាក់​ផលិតកម្ម​, សេវាកម្ម​ និង​ ទិញ​-លក់​"

វគ្គសិក្សា​ខ្លី​ស្ដីពី​ "ការគ្រប់គ្រង​ការ​ខាតបង់​​ ក្នុងចង្វាក់​ផលិតកម្ម​, សេវាកម្ម​ និង​ ទិញ​-លក់​"

  • វគ្គសិក្សា​ខ្លី​ស្ដីពី​ "ការគ្រប់គ្រង​ការ​ខាតបង់​​ ក្នុងចង្វាក់​ផលិតកម្ម​, សេវាកម្ម​ និង​ ទិញ​-លក់​"已关闭评论
  • 338 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/11/01  Category:ក្នុងស្រុក