អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ លោក លី សាវេត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌសែនសុខ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធិបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៥-២០១៦ នៅវិទ្យាល័យទួលប្រាសាទ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ជាមួយនេះ លោក លី សាវេត អភិបាលខណ្ឌ និងលោកស្រី មួង សុខសត្យា ជាភរិយាបាននាំយកអំណោយ មួយចំនួនឧបត្ថម្ភជូននាយក និងសិស្សានុសិស្សមានដូចជា កុំព្យូទ័រចំនួន ០១កំផ្លេរ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូចំនួន ៨៧នាក់ ក្នុងម្នាក់ទទួល បានថវិកាចំនួន ២០.០០០រៀល សៀវភៅសិក្សាចំនួន ២.០០០ក្បាល និងប៊ិចចំនួន ១៤១០ដើម និងបាល់ទាត់ចំនួន ១១បាល់ ជាអំណោយ លោក សាយ សំអាល់ ប្រធានសហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ ៕

អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ

អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ

អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ

អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ

អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ

អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ

អភិបាលខណ្ឌសែន​សុខបាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិតី​ភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​ពិធិ​បើក​បវេសន​កាល​ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥​-២០១៦ នៅ​វិទ្យាល័យ​ទួល​ប្រាសាទ