មួកសុវត្ថិភាព​ម៉ូត​ថ្មី​!

Sanofi

​មួកសុវត្ថិភាព​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកថា​ជា​របស់​បង្កើត​ថ្មី​ដែល​មិនអាច​ខ្វះ​បាន​នៅក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃខណៈ​វត្ថុ​មួយ​នេះ វា​នឹង​ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​ខុស​នឹង​ច្បាស់​ប្រទេស​បើសិនជា​មិនបាន​ពាក់​វា​នៅពេល​កំពុង​បើកបរ​។​
​បច្ចុប្បន្ននេះ​មួកសុវត្ថិភាព ត្រូវបាន​គេ​បង្កើតឡើង​ដោយ​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ​នូវ​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ប្លែកៗ​ថ្មីៗ ដើម្បី​ទទួល បានការ​ទាក់ទាញ​កាន់តែខ្លាំង​ពី​អ្នកប្រើប្រាស់​។ ជាក់ស្តែង​ពេលនេះ យើង​ឃើញ​នូវ​វត្តមាន​មួកសុវត្ថិភាព​ថ្មី​ដែល​ច្នៃ ចេញពី​រូបរាង​ឆ្នាំងបាយ​អគ្គិសនី​។​កុសល

​ចង់ដឹងថា​ប្លែក​យ៉ាងណា សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​៖

Related