ប៉ូលិស​ភ្នំពេញ​ចាប់​បាន​មេក្លោង​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ទៅ​ចិន​

អាជ្ញាធរ​ភ្នំពេញ​ចាប់​បាន​មេ​ក្លោង​៦នាក់​ និង​ជួយ​សង្រ្គោះ​ស្ដ្រី​រង​គ្រោះ​៥នាក់​ក្នុង​ករណី​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ពី​​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន។