សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​រំលែក​ទុក្ខ​ជូន​នាយក​រដ្ឋ​​មន្ត្រី​រុស្ស៊ី

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​រំលែក​ទុក្ខ​ជូន​នាយក​រដ្ឋ​​មន្ត្រី​រុស្ស៊ី