មេធាវី​ហុង សុខហ៊ួរ ត្រៀម​១០​លាន​រៀល​សម្រាប់​ការ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ

ថ្ងៃ​ពុធ ទី៤ ខែ​វិច្ឆិកា​ខាង​មុខ​នេះ តុលាកា​សាលាឧទ្ធរណ៍​នឹង​បើក​សវនាការ​សុំនៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​លោក ហុង សុខហួរ អតីត​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា​របស់​នៃ​គណបក្ស​សម រង្ស៊ី។ ក្នុង​សវនាការ​​លើកទី៣នេះ លោកហុង សុខហ៊ួរ ត្រៀម​ប្រាក់​១០​លាន​រៀល​សម្រាប់​ការ​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ។ តែ​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ មេធាវី​ការពារ​ក្តី​​ថា​​គ្មាន​​សង្ឃឹម។​