ទិវា​អន្តរជាតិ​ប្រឆាំង​នឹងនិទណ្ឌភាព​នៃ​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​លើ​អ្នកកាសែត មាន​អាយុ​ពីរឆ្នាំ

២​វិច្ឆិកា ២០១៣-២០១៥ ថ្ងៃ​នេះ​ជា​ខួប​ពីរ​ឆ្នាំ​គត់​ដែល​អ្នក​យកការណ៍​ពិសេស​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ ត្រូវ​បានជន​មិន​ស្គាល់​មុខ​​ចាប់​ខ្លួន​និង​បន្ទាប់​មក​ធ្វើ​ឃាត​ នៅ​ក្បែរ​ក្រុង​គីដាល់ ប្រទេស​ម៉ាលី។ ពីរឆ្នាំ​ក្រោយ​ ដំណើរ​ការ​អង្កេតហាក់​ដូច​ជា​គ្មាន​ការ​ជឿន​លឿន​ទៅ​មុខ​សោះ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជាឱកាស​ដែល​ពិភពលោក​ត្រូវ​ប្រារព្ធ​ទិវា​អន្តរជាតិ​ប្រឆាំង​នឹង​និទណ្ឌភាព​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​លើ​អ្នក​កាសែត​ជា​លើក​ទីពីរ។