ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប

​កីឡាករ កីឡាការិនី​ប្រមាណ ២ រយ​នាក់ ដែលមាន​ចាប់ពី​អាយុ ១០ ឆ្នាំ​ឡើងទៅ បាន​ចូលរួម​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ ជា​លក្ខណៈ​មិត្តភាព នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ស្តា​ត​ចាស់ កាលពី​ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ម្សិលមិញ​។ កម្មវិធី​ប្រកួត​នេះ រៀបចំឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន សិលា​ដឺ​ម៉ិច សហការ​ណ៍​ជាមួយ​សហព័ន្ធ​បាល់ឱប​កម្ពុជា ដើម្បី​លើកកម្ពស់​កីឡា​បាល់ឱប​(Rugby) នៅ​កម្ពុជា​។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​៖
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប
ទស្សនា​រូបភាព​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ឱប


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​