គណនេយ្យ

Company

American Bridge International School   

type

Private Limited Company

Industry

Education

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Education/Training

Hiring

10

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-02-2015

Closing Date

Dec-01-2015
 
  លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស
.មានបរិញ្ញាខាងគណនេយ្យ
.មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំផ្នែករៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ ចំណូល ចំណាយរបស់សាលា និងការងារពាក់ព័ន្ធ
.មានចំណេះដឹងផ្នែក Word, excel,power point, quick book, balance sheet ផ្សេងៗ
.មានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំផែនការការងារ
.អាចធ្វើការងារជាក្រុម
.មានភាពរួសរាយ និងរាក់ទាក់
.មានភាពស្មោះត្រង់
.ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើកាងារប្រចាំថ្ងៃ
.មានឆន្ទៈ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះស្ថាប័ន និងការងារ
.អាចបំពេញការងារតាមការចាត់តាំងរបស់សាលា

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

H.E SY Leang

Phone

09788 66666/077 88 6666

Email

syleang007@yahoo.com

Website

Address

Phnom Penh