លោក គង់ គាំ ដកខ្លូនចេញពី ការដឹកនាំ បក្សប្រឆាំង ហើយលាឈប់ពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចំពេលស្ថានភាព តានតឹង

ភ្នំពេញ៖ លោក គង់ គាំ ប្រធានគណ បក្សសមរង្ស៊ី បានសម្រេចដកខ្លួនចេញ ពីមេដឹកនាំគណបក្ស ប្រឆាំង និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា បន្ទាប់ពីលោកមានភាព ចាស់ជរាឈានដល់វ័យ ៧៥ឆ្នាំ ដែលការដកខ្លួននេះ ហាក់បានធ្វើឡើង ខណៈដែលស្ថានភាព នយោបាយនៅកម្ពុជា មានភាពតានតឹង បន្ទាប់ពីមានការវាយទៅលើតំណាងរាស្រ្ត២រូប ។

លិខិតរបស់លោក គង់ គាំ ផ្ញើទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ បានបញ្ជាក់ថា ការដកខ្លួនរបស់លោក ជាការបង្ហាញដល់អ្នកនយោបាយ ដែលមានគំនិតថាខ្លូនឯងជាតួឯក ចាប់ផ្តើមបើកឱកាសផ្លាស់ប្តូរឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជនខ្មែរ ដែលទាន់សម័យ បានជួយជាតិឱ្យខ្លាំងក្លា សម្បូររុងរឿង ។

លោក គង់ គាំ ក៏បានស្នើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រ កុំមានការយល់ច្រឡំ ចំពោះការចូលនិវត្តពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងដកឃ្លា ពីមេដឹកនាំរបស់បក្សប្រឆាំង របស់លោក ហើយលោកថា លោកនៅតែបន្តរួមសុខរួមទុក្ខ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជនខ្មែរជានិច្ច ដើម្បីសង្រ្គោះជាតិ និងការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជាមាននៅកម្ពុជា រហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិត ។

លោក គង់ គាំ ដកខ្លូនចេញពី ការដឹកនាំ បក្សប្រឆាំង ហើយលាឈប់ពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចំពេលស្ថានភាព តានតឹង

លោក គង់ គាំ ដកខ្លូនចេញពី ការដឹកនាំ បក្សប្រឆាំង ហើយលាឈប់ពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចំពេលស្ថានភាព តានតឹង

លោក គង់ គាំ ដកខ្លូនចេញពី ការដឹកនាំ បក្សប្រឆាំង ហើយលាឈប់ពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចំពេលស្ថានភាព តានតឹង

លោក គង់ គាំ ដកខ្លូនចេញពី ការដឹកនាំ បក្សប្រឆាំង ហើយលាឈប់ពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចំពេលស្ថានភាព តានតឹង

លោក គង់ គាំ ដកខ្លូនចេញពី ការដឹកនាំ បក្សប្រឆាំង ហើយលាឈប់ពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចំពេលស្ថានភាព តានតឹង