តិចនិក​​ចង​​ Shortcut key លើ​ Macbook Pro​ ចង់​ប្ដូរ​ខ្មែរ​មក​អង់គ្លេស​ ឬ​អង់គ្លេស​មក​ខ្មែរ​ ប្រើ​តែ​ម្រាម​ដៃ


តិចនិក​​ចង​​ Shortcut key លើ​ Macbook Pro​ ចង់​ប្ដូរ​ខ្មែរ​មក​អង់គ្លេស​ ឬ​អង់គ្លេស​មក​ខ្មែរ​ ប្រើ​តែ​ម្រាម​ដៃ

តិចនិក​​ចង​​ Shortcut key លើ​ Macbook Pro​ ចង់​ប្ដូរ​ខ្មែរ​មក​អង់គ្លេស​ ឬ​អង់គ្លេស​មក​ខ្មែរ​ ប្រើ​តែ​ម្រាម​ដៃ

 

កន្លង​មក​​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ Macbook pro​ ខ្លះ​ត្រូវ​តែ​ប្រើ​ Mouse​ ដើម្បី​ចុច​ប្ដូរ​ Keyboard ​ពី​ខ្មែរ​ទៅ​អង់គ្លេស​ ឬ​ពី​អង់គ្លេស​មក​ខ្មែរ​​ គួរ​ឲ្យ​ធុញ​ និង​ខាត​ពេល​យ៉ាង​ច្រើន​។ តែ​វីដេអូ​នេះ​​នឹង​បង្ហាញ​​អ្នក​អំពី​ការ​ដាក់​ Shortcut Key​ ដូច្នេះ​អ្នក​​អាច​ប្រើ​តែ​ម្រាម​ដៃ​បញ្ជា​ Key​ ជំនួស​ Mouse​ បាន​ និង​​លឿន​ទៀត​ផង។

 

 

 

មើល​គន្លឹះ៖ វាយ​តែ​មួយ​អក្សរ​ អាច​ Download ​វីដេអូ​ពី​ Facebook ​មិន​បាច់​ហត់​

 

មើល​គន្លឹះ៖ វីដេអូ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អស់​កង្វល់​​រឿង​មេរោគ​ឆ្លង​ចូល​កុំព្យូ​ទ័រ​តាម​ Flash​

 

 

ដោយ៖ មាស រ័ត្ន​

នាំមកជូនដោយ

តិចនិក​​ចង​​ Shortcut key លើ​ Macbook Pro​ ចង់​ប្ដូរ​ខ្មែរ​មក​អង់គ្លេស​ ឬ​អង់គ្លេស​មក​ខ្មែរ​ ប្រើ​តែ​ម្រាម​ដៃ