តុលាការ​សាលាឧទ្ធរណ៍ នឹង​បើកសវនាការ​ម្តងទៀត លើ​ករណី​សុំ​ដោះលែង​លោក​ហុង​សុខ​ហួរ​

ភ្នំពេញ: ​តុលាការ​សាលាឧទ្ធរណ៍ នឹង​បើកសវនាការ​លើ​ករណី​ស្នើសុំ​ដោះលែង​លោក ហុង សុខ​ហួរ សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា គណបក្ស​សមរង្ស៊ី ជាថ្មី​ម្តងទៀត នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥​។ លោក​ហុង​សុខ​ហួរ ត្រូវបាន​ចាប់ឃុំខ្លួន កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៥ ពីបទ​ចោទប្រកាន់​បង្ហោះ​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​ក្លែងក្លាយ តាម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​៕

តុលាការ​សាលាឧទ្ធរណ៍ នឹង​បើកសវនាការ​ម្តងទៀត លើ​ករណី​សុំ​ដោះលែង​លោក​ហុង​សុខ​ហួរ​

តុលាការ​សាលាឧទ្ធរណ៍ នឹង​បើកសវនាការ​ម្តងទៀត លើ​ករណី​សុំ​ដោះលែង​លោក​ហុង​សុខ​ហួរ​

តុលាការ​សាលាឧទ្ធរណ៍ នឹង​បើកសវនាការ​ម្តងទៀត លើ​ករណី​សុំ​ដោះលែង​លោក​ហុង​សុខ​ហួរ​