លោក គង់ គាំ ប្រកាស​សុំ​ចូល​និវត្ត

លោក គង់ គាំ ប្រធាន​គណបក្ស សម រ​ង្ស៊ី និង ជា​ប្រធាន​គណៈ​ក​ម្មា​សិទ្ធិ​មនុស្ស ទទួល​ពាក្យបណ្តឹង និង​អង្កេត​នៃ​ព្រឹទ្ធសភា ប្រកាស​សុំ​ចូល​និវត្ត