អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

ដោយ​សារ​កម្រិត​ទឹក​ទន្លេ​​​ទាប​ពេក ឆ្នាំ​នេះ​រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ផ្អាក​ការ​ប្រារព្ធ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​ ក្រោយ​ផ្អាក​៣​ឆ្នាំ​ជាប់​ៗ​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០​​​១១-២០១៣ តែ​ឆ្នាំ​២០១៤ ប្រារព្ធ​ធម្មតា។ ដោយ​ឡែក បើ​ក្រឡេក​ទៅ​មើល​ឆ្នាំ​មុន​ៗ កម្ពុជា​បាន​ប្រារព្ធ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​នេះ​យ៉ាង​អធឹក​អធម អម​ដោយ​មនុស្ស​ចូល​រួម​ច្រើន​កុះ​ករ។

 

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

 

ចង់​ដឹង​ថា​ អំឡុង​បុណ្យ​អុំ​ទូក​កាល​ពី​សម័យ​មុន​មាន​​ទិដ្ឋភាព​ យ៉ាង​ណា ទស្សនា​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

ឆ្នាំ ​១៩០០

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

 

ឆ្នាំ​ ១៩៦០

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

 

 

ឆ្នាំ​ ១៩៦២

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

 

ដើម​សតវត្ស​ទី​ ២០

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

 

 

ឆ្នាំ​ ១៩៩១

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

 

 

ឆ្នាំ​ ១៩៩៥

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា
ឆ្នាំ​ ២០១៤

 

អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ផ្អាក​ អ៊ីចឹង​មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​បុណ្យ​កាល​ពី​សម័យ​មុន​វិញ យ៉ាង​ណា

 

 

 

ក្រោយឃើញទិដ្ឋភាពបុណ្យអុំទូក  អកអំបុក សំពះព្រះខែ ធ្លាប់រៀបចំកាលពីឆ្នាំមុនៗ ប្រិយមិត្តមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?

 

 

សូមអាន  រដ្ឋាភិបាល សម្រេច​​ផ្អាក​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ ឆ្នាំ​នេះ

 

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា
រូបភាព៖ PHUM KHMER (ស្រ្តី​ខ្មែរ)