​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ ប្រធានរដ្ឋសភា​នៃ​ប្រទេស​ហុង​គ្រី បានធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​

(​ភ្នំពេញ​)៖ នៅវេលា​ម៉ោង​១០៖០០​ព្រឹក ថ្ងៃទី​០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ លោក ឡា​ស្លូ កី​វើ (Laszlo Kover) ប្រធានរដ្ឋសភា នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ហុង​គ្រី រួមជាមួយ​នឹង គណៈប្រតិភូ​មួយចំនួន​មកពី​ប្រទេស​នេះ អញ្ជើញ​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវរដ្ឋ​។​