តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex


តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

តួឯក​ស្រី​ប្រុស​ទាំង​បី​ក្នុង​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ព្រម​ជាមួយ​អ្នក​ដឹកនាំ​រឿង​​​​បាន​មក​សម្ពោធ​ភាពយន្ត​ស្នេហា​បែប​កំប្លែង​នេះ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​​រោងភាពយន្ត Major Cineplex by Cellcard ផ្សារ​ទំនើប​ Aeon កាលពី​យប់មិញ​នេះ។ អ្នក​គាំទ្រ​ជាច្រើន​បាន​មក​រង់ចាំ​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​ពួកគេ រួម​ជាមួយ​សំឡេង​ស្រែក​ហ៊ោកញ្ជ្រៀវ​តាំងពី​ម៉ោង ៥ ល្ងាច។ តារា​ថៃ​ទាំង​បី​មាន​ដូចជា​លោក Bank Thiti Mahayotaruk កញ្ញា Punpun  លោក Leeratanakajorn  ​សុទ្ធតែ​ជា​តួ​ឯក​ក្នុង​រឿង “May who” និង​អ្នក​ដឹកនាំ​រឿង​ល្បី​ឈ្មោះ​លោក Chayanop ។

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

តួឯក​រឿង “ម៉េ​ណា ស្នេហា​ឆ្លង​ចរន្ត” ធ្វើឲ្យ Fan ហ៊ោ​ផ្អើល Major Cineplex

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី