ការសន្យាថានឹង ​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​រវាង​ជប៉ុន និង​កូរ៉េខាងត្បូង

​ដំណឹងថ្មី៖ នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី​២ វិច្ឆិកា ប្រទេស​ជប៉ុន និង​កូរ៉េខាងត្បូង​បាន​សន្យា​នឹង​រួម​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​គ្នា​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​បាន និង​កំពុង​បន្ត​បំពុល​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​រវាង​គ្នា​មកដល់​សព្វថ្ងៃ​។ ពាក្យសន្យា​នេះ​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ជំនួប​ដ៏​កម្រ​រវាង​លោកស្រី​ប្រធាន