តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក


តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​តែងតែ​មាន​មាន​សាច់​មាន​ឈាម​កាល​នៅ​ក្មេង ពេល​ដែល​ទទួល​របប​អាហារ​គ្រប់គ្រាន់។ ជាក់​ស្ដែង​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​​សុទ្ធ​តែ​មាន​រាង​ធាត់​ៗ​កាល​នៅ​កុមារភាព​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​​ពួក​គេ​​ពេញរូបពេញរាង បាន​អភិវឌ្ឍខ្លួន​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ស្រី​ស្អាត​គ្រប់​គ្នា។ ចង់​ដឹង​មាន​តារា​ណា​ខ្លះ​សូម​មើល​ខាង​ក្រោម៖

 

១. HyunA – 4minute

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

២. Chanyeol – EXO

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

៣. Xiumin – EXO

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

៤. Mino – WINNER

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

៥.Doojoon – B2ST

 

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

៦.Hoshi – SEVENTEEN

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

៧.Jungshin – CNBLUE

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

៨.Soyu – SISTAR

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

៩. Jimin – BTS

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

១០. T.O.P – Big Bang

 

តារា​ល្បីកូរ៉េ​១០​រូប​កាល​ពី​ក្មេង​សុទ្ធ​តែ​ធាត់​ៗ​តែ​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​​ជា​ស្អាតប្លែក

 

 

ចុចអាន៖Justin Bieberប្រែប្រួល​មុខ​និង​ស្ទីល​សក់​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​​តាំង​ពី​ចូល​សិល្បៈ​ដំបូង​ដល់​ឥលូវ?

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ allkpop