ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី​៖ សុំ​លោក​ឧកញ៉ា កុំ​ធ្វើបាប​ជាមួយនឹង​អ្នកក្រ ប្រយ័ត្ន​ស្លាប់ទៅ​ជនក្រីក្រ​ជេរ​បញ្ចោរ​

​ភ្នំពេញ​: លោក​បណ្ឌិត​ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី បានស្នើ​សុំ​ដល់​អស់លោក​ឧកញ៉ា​ទាំងអស់ ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ឲ្យ​ចេះ​ធ្វើបុណ្យ ជាមួយនឹង​ជនក្រីក្រ​ខ្លះទៅ កុំ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ស្អប់ខ្ពើម ជាពិសេស​ពេលដែល អស់លោក​ស្លាប់ទៅ សូម​ឲ្យ​បន្សល់ទុក​នូវ​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​ល្អ ពលរដ្ឋ​កោត​សរ សើរ ជៀសវាង​ជនក្រីក្រ​ជេរ​បញ្ចោ​។​